Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_408

ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον.
Επωνυμία: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΣΤΟΥ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00269
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 4, T.K.: 64200, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Τηλέφωνο: 
2510211063