Φορέας ΚΑΛΟ profile for emmanouillydakakis_412

HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Ανάπτυξη δράσεων παραγωγής, συγκομιδής μεταποίησης, τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.
Επωνυμία: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «HELLENIC OPTIMUM FOODS»
Τομέας: 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00484
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Ερατεινό Χρυσούπολης Δήμου Νέστου, Τ.Κ.: 64200
Τηλέφωνο: 
6977905007