Φορέας ΚΑΛΟ profile for apolo32984

Green Phoenix Recycle

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή.
Επωνυμία: 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Green Phoenix Recycle
Τομέας: 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00932
Τύπος Κοινσεπ [Legacy]: 
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος [Legacy]: 
Κερκυραίων
Διεύθυνση: 
Προσαλένδου 35-41
Τηλέφωνο: 
2661303316
Ιστοσελίδα: greenphoenixrecycle.eu