Φορέας ΚΑΛΟ profile for smokeless.koinsep_550

ΚοινΣΕπ - Ζωή Χωρίς Καπνό

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Στην ΚοινΣΕπ - Ζωή Χωρίς Καπνό παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, έρευνας και συμβουλευτικής υποστήριξης διακοπής καπνίσματος.
Επωνυμία: 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας - Υπηρεσίες Διακοπής Καπνίσματος
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000113303061
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Διεύθυνση: 
Καπλάνη Ζώη
Τηλέφωνο: 
6955455207
Ιστοσελίδα: facebook.com/smokeless.koinsep
Λίγα λόγια: 
Η Κοιν.Σ.Επ. – Ζωή Χωρίς Καπνό αποτελεί Φορέα συμβουλευτικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που στοχεύει στη μείωση του καπνίσματος και τη γενικότερη αντιμετώπιση της εξάρτησης από προϊόντα καπνού μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων.
Ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση υποστηρίζουμε το είδος της οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την υγιή και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται έχουν χαμηλό κόστος και στοχεύουν στην ατομική και κοινωνική ωφέλεια.
Ο Φορέας μας αποτελεί ένα ουσιαστικό υποστηρικτικό πλαίσιο αναφοράς για τον άνθρωπο που ξεκινά μια προσπάθεια διακοπής καπνίσματος ή ενδιαφέρεται γενικά για την βελτίωση της ποιότητας ζωής του.