Φορέας ΚΑΛΟ profile for o2koinsep_496

ΚοινΣΕπ ΟΞΥΓΟΝΟ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
α.
Επωνυμία: 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΟΞΥΓΟΝΟ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000037303020
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση: 
Π Κυρίλλου 3Α
Τηλέφωνο: 
2541 304304
Ιστοσελίδα: o2koinsep.gr