Φορέας ΚΑΛΟ profile for argo_koinsep_636

ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Βιολογική καλλιέργεια - ΒΙΟκοφινάκι
Ανακύκλωση - Επανάχρηση αντικειμένων
Επωνυμία: 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης ΑΡΓΩ
Τομέας: 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000108400091
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Διεύθυνση: 
Λαγκαδά 196
Τηλέφωνο: 
2313324321/6973008749
Ιστοσελίδα: argokoinsep.gr
Λίγα λόγια: 
Η «ΑΡΓΩ» Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποτροπής απεξαρτημένων ατόμων, αυτόν της ανεργίας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης. Ιδρύθηκε στις 26/06/2018 και αποτελεί μια πρωτοβουλία του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» του Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για την επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία και την εργασιακή απασχόληση απεξαρτημένων ατόμων.
Εξειδικεύεται στην άσκηση των παρακάτω δραστηριοτήτων:
- Βιολογική Καλλιέργεια (ΒΙΟκοφινάκι)
- Ανάκτηση/Ανακύκλωση/Επανάχρηση (λειτουργία καταστήματος εντός του ΨΝΘ)
- Εστίαση/Καφέ