Φορέας ΚΑΛΟ profile for taggreen.gr_501

TAG-GREEN

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Προώθηση της αειφορίας του περιβάλλοντος.
Επωνυμία: 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. TAG-GREEN
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000058803011
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 24-26
Τηλέφωνο: 
+30 2114117120