Φορέας ΚΑΛΟ profile for wildlifeandculture_539

"Φύση και Πολιτισμός"

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Οικοτουρισμός , Διαμονή , περιηγήσεις με μινι Βαν , πολιτιστικά εργαστήρια και εθελόντισμος στο Εθνικό πάρκο Πρεσπών
Επωνυμία: 
ΚοινΣΕπ "Φύση και Πολιτισμός"
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000113203051
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Άγιος Γερμανός πΠρεσπών
Τηλέφωνο: 
+30 6944305386
Ιστοσελίδα: wildlifeandculture.com
Λίγα λόγια: 
Οι στόχος και το όραμα μας πέρα από το να αναδείξουμε το Εθνικό πάρκο Πρεσπών και τα τοπικά προϊόντα μέσω του οικοτουρισμού είναι και η δημιουργία εθελοντικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διάσωση του πολιτισμού της περιοχής .
Θέλουμε να δείξουμε την δική μας οπτική μιας καθημερινότητας με περισσότερες ανησυχίες και λιγότερο άγχος . 
 Οι δραστηριότητες μας προέρχονται μέσα από την ρουτίνα μας στην περιοχή και είναι οργανωμένες έτσι ώστε να βάζουν σε σκέψεις και να προβληματίζουν θετικά τους συμμετέχοντες σε πολλά κοινά θέματα . Μία καθημερινότητα με το μικρότερο αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον .