Φορέας ΚΑΛΟ profile for geo.matsouka_388

Εν.Το.Πο.Συρο

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Εταιρία για τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής
Επωνυμία: 
Κοιν.Σ.Επ. Εν.Το.Πο.Συρο
Τομέας: 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00380
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Νηλέως, θέση Βαπόρια
Τηλέφωνο: 
6944152080
Ιστοσελίδα: entoposyro.wixsite.com/entopo
Λίγα λόγια: 
Οι τρεις βασικοί άξονες δράσης της Εν.Το.Πο.Συρο είναι η ενέργεια, ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Τα μέλη της λειτουργούν με ελευθερία,βάσει οργανογράμματος και προσεκτικού σχεδιασμού των δράσεων.

Μεταξύ άλλων, διοργάνωση και προτυποποίηση πολιτιστικών & επιστημονικών δράσεων, πολιτιστικός τουρισμός, συναντήσεις coaching, ενεργειακές συνεδρίες, δημιουργία πολυχώρων παιδείας, υποστήριξη επιχειρήσεων-επικοινωνιακός σχεδιασμός.

Η Εν.Το.Πο.Συρο διατηρεί ένα ευέλικτο πεδίο δραστηριοποίησης, εάν οι ανάγκες των φορέων και της ευρύτερης κοινωνίας συνάδουν με τις δεξιότητες των μελών της, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων και ουσιαστικών συνεργασιών που στοχεύουν στην τοπική ανάπτυξη.