Φορέας ΚΑΛΟ profile for spiros_416

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής ανάπτυξης αγροτικής επιχειρηματικότητας.
Επωνυμία: 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΙΟΤΗΤΑΣ Κοιν.Σ.Επ.
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
317
Τύπος ΚοινΣEπ: 
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος [Legacy]: 
ΑΡΓΟΥΣ
Διεύθυνση: 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 113, ΠΥΡΓΕΛΛΑ, ΑΡΓΟΣ 21200
Τηλέφωνο: 
2751061114
Ιστοσελίδα: kaep.gr