Φορέας ΚΑΛΟ profile for thrakis.kinitro

Θράκης Κίνητρο

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη στήριξη των νέων και την ενίσχυση της απασχόλησης, τη βέλτιστη διαχείριση κοινοτικών πόρων και τη δικτύωση φορέων ΚΟ
Επωνυμία: 
Θρα.Κι. Κοιν.Σ.Επ.
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00301
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Λ. Ηρώων 7
Τηλέφωνο: 
2531 5 53195
Ιστοσελίδα: thrakiskinitro.wix.com/thraki
Λίγα λόγια: 
Η Κοιν.Σ.Επ. 'ΘΡΑ.ΚΙ.' (Θράκης Κίνητρο) ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα από νέους ανθρώπους με διαφορετικές ειδικότητες, αλλά με κοινό παρανομαστή την όρεξη και ενθουσιασμό για τη δημιουργία νέων δομών ανάπτυξης με κοινό όραμα το κοινωνικό όφελος και το συλλογικό συμφέρον. Απώτερος σκοπός της είναι μέσω υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης να συνδράμει στην αύξηση της απασχόλησης (ιδιαίτερα των νέων), στην αποδοτική διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη δικτύωση των φορέων της κοινωνικής οικονομίας μέσω της προώθησης των συνεργασιών και της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Εξειδικεύεται στην διαχείριση έργων ΕΤΠΑ/ΕΚΤ & στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων & σεμιναρίων.