Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_8

ΕΥΡΩΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΙΑ
Επωνυμία: 
ΕΥΡΩΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Τομέας: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00800
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Λαχανά 12, Ισόγειο
Τηλέφωνο: 
2810323363
Ιστοσελίδα: eurodiaxirisi.gr