Φορέας ΚΑΛΟ profile for eykalipsis_422

ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος με έμφαση στην ανακύκλωση
Επωνυμία: 
ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ
Τομέας: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00604
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΚΑΒΑΛΑΣ
Διεύθυνση: 
Μητροπόλεως 8Β
Τηλέφωνο: 
2510229911
Ιστοσελίδα: eykalipsis.gr