Φορέας ΚΑΛΟ profile for papadopouloskimon_418

ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Επωνυμία: 
ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00605
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8-β
Τηλέφωνο: 
2510229911
Ιστοσελίδα: eykalipsis.gr
Λίγα λόγια: 
Σκοπός της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης είναι συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και η κοινωνική καινοτομία. Σκοπός της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι η “βιώσιμη ανάπτυξη” υπό το γνώμονα της αειφορίας του περιβάλλοντος. Σκοπός της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι η “κοινωνική καινοτομία”. Σκοπός της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, προώθηση του συλλογικού παραγωγικού σκοπού της εξοικονόμησης ενέργειας, της πρόληψης και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτει από την χρήση ενέργειας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα είτε βιομηχανική, επαγγελματική είτε συλλογική είτε ατομική.