Φορέας ΚΑΛΟ profile for koinsep7_809

ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΠΤΤΑ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Τουρισμό, την Τέχνη και τον Πολιτισμό με στόχο την συμπερίληψη και την ποιότητα ζωής.
Επωνυμία: 
ΕΥΖΩΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000149203091
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
ΚοινΣΕπ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Διεύθυνση: 
Ν Κεραμίδι
Τηλέφωνο: 
00306996164592
Ιστοσελίδα: eptta.eu