Φορέας ΚΑΛΟ profile for nikmoshov2_366

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Υπηρεσίες προς Μονογονείς, Ανέργους , ΑμΕΑ για τον συγχρονισμό οικογενειακής -επαγγελματικής ζωής (πολιτισμός- εκπαίδευση -εκδόσεις-multimedia)
Επωνυμία: 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ01165
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
ΛΑΓΚΑΔΑ 12
Τηλέφωνο: 
6944181772
Ιστοσελίδα: ekief.gr
Λίγα λόγια: 
Δραστηριότητες:
Α) Προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής- υποστήριξης για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Β) Εκδόσεις βιβλίων και διάθεσή τους στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο.
Γ) Διοργάνωση εκδηλώσεων καλλιτεχνικού, επιστημονικού, επιχειρηματικού, εκπαιδευτικού ή εμπορικού χαρακτήρα.
Δ) Προσφορά υπηρεσιών, συμβουλών, υποστήριξης για την ανάπτυξη δράσεων επικοινωνίας - δικτύωσης.
Σκοποί:
α) Προαγωγή κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού - κοινωνικού χαρακτήρα,
β) Πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
γ) Χρησιμοποίηση κερδών για ανάπτυξη απασχόλησης .
δ) Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης