Φορέας ΚΑΛΟ profile for engkoinsep_488

Eco Energy Center Κοιν.Σ.Επ.

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Εξοικονόμηση & διαχείριση ενέργειας κτιρίων, ανακύκλωση, εκπαιδευτικά προγράμματα
Επωνυμία: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00860
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Πειραιώς & Επταλόφου
Τηλέφωνο: 
213 2036341