Φορέας ΚΑΛΟ profile for ev_476

EarthView ΚΟΙΝΣΕΠ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Υπηρεσίες Oπτικοακουστικών παραγωγών (DOC, τηλ/κο πρόγραμμα)
Υπηρεσίες Προώθησης,
Consent, εκτέλεση ροής και οπτικοακουστική καταγραφή Συνεδρίων.
Επωνυμία: 
Ελληνική Εταιρεία Καινοτόμου Επικοινωνίας
Τομέας: 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000002003011
Τύπος Κοινσεπ [Legacy]: 
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος [Legacy]: 
Αθηναίων
Διεύθυνση: 
Λ.Αθηνών & Σερβιών 10
Τηλέφωνο: 
215 505 4074
Ιστοσελίδα: earthview.gr
Λίγα λόγια: 
Η EarthView: Ιδρύθηκε από επαγγελματίες της Τηλεόρασης της Διαφήμισης και των Event.
Εστιάζουμε σε παραγωγές Ιστορικές, Πολιτισμικού, Περιβάλλον και Επιστήμης.
Δράση: