Φορέας ΚΑΛΟ profile for mimoulakakis_527

ΕΛΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ
Επωνυμία: 
ΕΛΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Τομέας: 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00747
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
ΜΑΡΑΘΟΣ
Τηλέφωνο: 
6973328440