Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_423

Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
οργάνωση εκδηλώσεων & δράσεων που αφορούν
τουρισμό / πολιτισμό / αθλητισμό
Επωνυμία: 
Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ ΚΟΙΝΣΕΠ
Τομέας: 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ01192
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
ΤΥΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τηλέφωνο: 
6908888333
Ιστοσελίδα: αχωραναμου.gr
Λίγα λόγια: 
Διαθέτοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία οι δημιουργοί του κοινωνικού σχήματος,
αναλαμβάνουμε την οργάνωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων που αφορούν:
τουρισμό, αθλητισμό, πολιτισμό, προβολή Τσακώνικης διαλέκτου και κουλτούρας,
εκδηλώσεις - συνέδρια, διαφήμιση - πληροφοριακό υλικό,
έντυπους και ηλεκτρονικούς οδηγούς.
Με όρεξη για δουλειά και προσφορά για τον τόπο μας (και τον τόπο σας),
συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς, συλλόγους, δήμους και περιφέρειες.
Φροντίζουμε οι εκδηλώσεις που διοργανώνουμε να έχουν στόχευση στην τουριστική (οικονομική - ποιοτική) ανάπτυξη και δημιουργόντας νέες θέσεις εργασίας προσφέρουμε στην κοινωνική οικονομία της περιοχής.