Φορέας ΚΑΛΟ profile for apokoinou.cooperative_456

Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Δραστηριοποιούμαστε στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την κοινοτική ενδυνάμωση, την ψυχοθεραπεία, και στον τομέα της έρευνας και των κοινωνικών επιστημών
Επωνυμία: 
Από Κοινού: Ψυχοκοινωνική Ενδυνάμωση και Ψυχοθεραπεία
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ0Μ1166
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Θεοδωρήτου Βρεσθένης 9 Τ.Κ. 11743 Νέος Κόσμος
Τηλέφωνο: 
+30 215 555 3805
Ιστοσελίδα: apo-koinou-cooperative.gr
Λίγα λόγια: 
Το συνεργατικό εγχείρημα «Από Κοινού» δραστηριοποιείται στους τομείς της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, της κοινοτικής ενδυνάμωσης, της ψυχοθεραπείας, της έρευνας και των κοινωνικών επιστημών. Προέκυψε από την ανάγκη μας να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια, οργανώνοντας από κοινού την εργασία μας σε ένα μη-ιεραρχικό πλαίσιο. Αντλούμε από την πείρα και την εκπαίδευση μας προς όφελος των ανθρώπων με τους οποίους δουλεύουμε, αφήνοντας χώρο για τα επιμέρους ενδιαφέροντα και την ανάπτυξή μας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Αναζητούμε μοντέλα εργασίας που μπορούν να κάνουν την ψυχοθεραπεία και τα προγράμματα κοινοτικής ενδυνάμωσης προσβάσιμα σε περισσότερους ανθρώπους.