Φορέας ΚΑΛΟ profile for info_675

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΥΓΙΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Επωνυμία: 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τομέας: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
000130012011
Τύπος Φορέα ΚΑΛΟ: 
Άλλο
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δήμος: 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: 
ΤΣΙΛΛΕΡ 61, 11144 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 
2103313690
Ιστοσελίδα: akep.eu
Λίγα λόγια: 
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΥΓΙΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΙΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΏΣΤΕ: 1) ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ, 2) ΝΑ
ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 3) ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΌΣΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΌΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 4) ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ