Φορέας ΚΑΛΟ profile for tsodim12

« ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η Θημωνιά» »

Βασικές Πληροφορίες
Δραστηριότητα: 
Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας της περιοχής
Επωνυμία: 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ»
Τομέας: 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 
Δ00366
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Κ. ΤΙΘΩΡΕΑ
Τηλέφωνο: 
6977684081
Λίγα λόγια: 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «Η Θημωνιά» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» συστάθηκε απο 11 γυναίκες μέλη του γυναικείου συλλόγου της Κ. Τιθορέας -Δημοτική Κοινότητα Κ. Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας- , την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου του έτους 2013. Η προσπάθεια αυτή έχει θετική επίπτωση στην κοινωνία της Κ. Τιθορέας.