σύγκλιση Γ.Σ.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

σύγκλιση Γ.Σ.

Γεννάδι, 29/12/2018

Δημόσια Ανακοίνωση / Πρόσκληση για συνεδρίαση της Γ.Σ. της ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΡΟΤΡΟΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ‘‘ ΑΡΟΤΡΟΝ’’ Βασίλειος Παπαβασιλείου, καλεί τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ σε ολομέλεια τακτικής Γ.Σ., με μοναδικό θέμα τον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ δηλαδή τον Ισολογισμό - Απολογισμό 31/12/2018 και τις οικονομικές

καταστάσεις έτους 2018 και πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 19 του ν.4430/2016. Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας στο Γεννάδι, το Σάββατο 05/01/2019 και ώρα 10:00 το πρωί στην έδρα μας στο Γεννάδι.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Βασίλειος Η. Παπαβασιλείου

Share Μοιράσου το