ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ημερίδα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ημερίδα για εργαλεία ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας

Την ημερίδα οργανώνουν η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με θέμα «Εργαλεία Ανάπτυξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - Ευρωπαϊκό και Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο», συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, στις 9:45 π.μ., στο ξενοδοχείο “Nikopolis Hotel” στη Θεσσαλονίκη (αίθουσα Ballroom C), στην προσπάθειά τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Στην ημερίδα, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρώνυμο «Action Plan for Social Entrepreneurship», θα γίνουν οι παρακάτω παρουσιάσεις:

*«Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας», με ακρώνυμο «Action Plan for Social EntrepreneurshipΚοινωνική επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία”

*Δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και εργαλεία του έργου

*Εκπαίδευση και επιμόρφωση για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Νικόλαος Πόδας, Τεχνικός Σύμβουλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

*Εργαλεία χρηματοδότησης για Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Α.Λ.Ο)

*Η δικτύωση και ο ρόλος της στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

*Καλές πρακτικές Κ.Α.Λ.Ο. - Παρουσίαση της Κοιν.Σ.ΕΠ. Προστασίας Περιβάλλοντος IONIAN RECYCLE HELLAS, Χρυσάνθη Πάντου, Εκπρόσωπος της Κοιν.Σ.ΕΠ.

 

Share Μοιράσου το