ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ Γ.Σ. της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΡΟΤΡΟΝ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ Γ.Σ. της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΡΟΤΡΟΝ

Γεννάδι, 15/06/2017

Δημόσια Ανακοίνωση / Πρόσκληση για συνεδρίαση της Γ.Σ. της ΚΟΙΝΣΕΠ  ΑΡΟΤΡΟΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ‘‘ ΑΡΟΤΡΟΝ’’  Βασίλειος Παπαβασιλείου, στη βάση της παρ. 1, άρθρο 19 του ν.4430/2016, καλεί τα μέλη στην ετήσια ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με μοναδικό θέμα τον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  έτους 2016, για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ..

Η συνεδρίαση, θα γίνει στην έδρα της στο Γεννάδι Ρόδου, την προσεχή Κυριακή 18 Ιουνίου και ώρα 11:00 το πρωί.

Ο Πρόεδρος και Διαχειριστής της  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Βασίλειος Η. Παπαβασιλείου

Share Μοιράσου το