Πρόσκληση των μελών της Κοιν.Σ.Επ Ροκάνι σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση των μελών της Κοιν.Σ.Επ Ροκάνι σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, η Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ Ροκάνι καλεί τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση  στις 30.3. 2017  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 17:00 μμ στην έδρα της, οδός Λ. Κηφισού 54, Αθήνα,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕ Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1.Απολογισμός και έγκριση Οικονομικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων 2016.

2.Προγραμματισμός δράσεων και προϋπολογισμός 2017.

3.Τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με τον νέο νόμο 4430/2016.

4. Έγκριση του καταστατικού της υπό σύσταση ένωσης φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με την επωνυμία «Συντονισμός Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Αθήνας» και της συμμετοχής της Κοιν.Σ.Επ Ροκάνι σε αυτή ως ιδρυτικό μέλος.

5.Διάφορα θέματα και προτάσεις.

 

Ο πρόεδρος                                                                               Ο γραμματέας

Στράτος Χατζηγιαννάκης                                                             Μηνάς Μεταξάς

Share Μοιράσου το