Πρόσκληση σύγκλισης Γ.Σ.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σύγκλισης Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΑΝΑπτυξη ΒΙΩΣΙμη - Δομή Υποστήριξης Τοπικής Ισότιμης Κοινωνικής Αειφορίας με διακριτικό τίτλο Κοιν.Σ.Επ. ΑΝΑ.ΒΙΩΣΙ. - Δ.Υ.Τ.Ι.Κ.Α., σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18:00 μμ.

Προς τήρηση των μέτρων προστασίας, που ισχύουν λόγω κορονοϊού, η Γ.Σ. Θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας ZOOM, με ειδική σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση εισόδου.

 

Θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι:

1ο Απολογισμός Απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής.

2ο Έγκριση Απολογισμών Διοικητικού και Οικονομικού καθώς και Ισολογισμού 2020 και Προϋπολογισμού 2021.

3ο Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.

4ο Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2021 της Κοιν.Σ.Επ. ΑΝΑ.ΒΙΩΣΙ. - Δ.Υ.Τ.Ι.Κ.Α.

 

Η Πρόεδρος Δ.Ε.

Σοφία Βεντούρα

Share Μοιράσου το