Πρόσκληση Σύγκλισης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση Σύγκλισης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Προς : Μέλη Κοιν.Σ.Επ.  «Δράση & Ενέργεια»

Η Διοικούσα επιτροπή της ΚοινΣΕπ Δράση και Ενέργειας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί  στις 31/ 1/ 2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα  13:00, στα γραφεία της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  στην Ρήγα Φεραίου 135  με τα  εξής  θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση για Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές.

Θέμα 2ο: Έγκριση για συμμετοχή σε Ένωση Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και επιλογή αντιπροσώπου.

Θέμα 3ο: Ενημέρωση μελών σχετικά με την οικονομική πορεία εταιρείας, ανάληψη εκτέλεσης έργων καθώς και συντονισμός μελών σχετικά με την υλοποίηση και την ολοκλήρωσή τους.

Θέμα 4ο: Έγκριση για αγορά αυτοκινήτου.

 

Βαγγέλης Θέος

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Share Μοιράσου το