Πρόσκληση στην 4η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΙΝΣΕΠ Agrodiaetus Nephohiptamenos

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση στην 4η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΙΝΣΕΠ Agrodiaetus Nephohiptamenos

H Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝΣΕΠ Agrodiaetus Nephohiptamenos (Αγροδίαιτος Νεφοϊπτάμενος) καλεί τα μέλη της στην 4η ετήσια Τακτική Γενική Σευνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιουνίου και ώρα 15.00 στην έδρα της ΚΟΙΝΣΕΠ, επί της οδού Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου 70, Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσια Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων

2. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2017

3. Απαλλαγή των μελών της ΔΕ από κάθε ευθύνη για την χρήση 2017

4. Αποχωρήσεις μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ

5. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων για το 2018

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝΣΕΠ Agrodiaetus Nephohiptamenos

Share Μοιράσου το