Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ HELLENIC OPTIMUM FOODS

«HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

Δήμος Νέστου

 

Χρυσούπολη, 20/03/2017

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2017 και ημέρα Τετάρτη στις 18:30, στην έδρα της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στo Δήμο Νέστου.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη, διαγραφής μελών της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., τα οποία έχουν αιτηθεί διαγραφής.
  2.  Έγκριση ή μη, εγγραφής νέων μελών της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., τα οποία έχουν αιτηθεί εγγραφής.
  3. Ενημέρωση για την πορεία των δράσεων της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για το έτος 2016.
  4. Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2016 της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  5. Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2016 της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ..
  6. Έγκριση διανομής κερδών ή κάλυψης ζημιών της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σύμφωνα με το Ν. 4430/2016
  7. Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2017 της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  8. Ενημέρωση για την Τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016 της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  9. Έγκριση ή μη, Απαλλαγής από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  10. Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής της HELLENIC OPTIMUM FOODS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.                                                 Η Γραμματέας της Δ.Ε.

Λυδακάκης Εμμανουήλ                                            Μαυρουδόγλου Νικολέτα

Share Μοιράσου το