Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΡΓΟΤΕΧΝΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΡΓΟΤΕΧΝΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

«ΕΡΓΟΤΕΧΝΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»   

ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ 54, ΤΚ. 65302, ΚΑΒΑΛΑ

Καβάλα, 22/03/2017

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΡΓΟΤΕΧΝΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΡΓΟΤΕΧΝΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2017 και ημέρα Παρασκευή στις 17:00, στην έδρα της ΕΡΓΟΤΕΧΝΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στην Καβάλα.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Ενημέρωση για την πορεία των δράσεων της ΕΡΓΟΤΕΧΝΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για το έτος 2016.
  2. Έγκριση του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2016 της ΕΡΓΟΤΕΧΝΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  3. Έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2016 της ΕΡΓΟΤΕΧΝΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  4. Έγκριση διανομής κερδών ή κάλυψης ζημιών της ΕΡΓΟΤΕΧΝΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σύμφωνα με το Ν. 4430/2016
  5. Έγκριση του Προγραμματισμού Δράσεων και του Προϋπολογισμού για το έτος 2017 της ΕΡΓΟΤΕΧΝΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  6. Ενημέρωση και έγκριση για την Τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016 της ΕΡΓΟΤΕΧΝΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.                                     Ο Γραμματέας της Δ.Ε.

Δημητριάδης Αβραάμ                                   Μιχαηλίδης Γεώργιος

Share Μοιράσου το