Πρόσκληση στην έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών της : ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση στην έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών της : ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Πρόσκληση στην  έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών της : ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ»

Η Διοικούσα Επιτροπή, της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», προσκαλεί τα μέλη της στην συνεδρίαση της  Γενικής Συνέλευσης μελών κατά το άρθρο 14 του καταστατικού, που θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας (Στρατή Μυριβήλη 2, Ηράκλειο, τκ.71303), στις 17/4/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Share Μοιράσου το