Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση

Μεσσήνη, 26/02/2021

Θέμα: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΡΕΚΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 21 Μαρτίου 2020 και ώρα 17:00 μμ, στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ, Φίλιας Σάρας 1  Μεσσήνη

Θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι:

1ο  Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων και ενημέρωση για τις σχετικές δράσεις της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΡΕΚΤΗΣ κατά το έτος 2020.
2ο  Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού  για το έτος 2020 της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΡΕΚΤΗΣ".
3ο Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2021 της  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΡΕΚΤΗΣ".  

 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Ζέππος Σταύρος

Share Μοιράσου το