Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση της ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση της ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση της ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ

Προσκαλείσθε σε τακτική γενική συνέλευση των μελών σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της ΚΟΙΝΣΕΠ που θα γίνει στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ Μητροπόλεως 8 Β, 1ος όροφος στην Καβάλα, στις 16.00μ.μ. την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018
Θέματα
1. Έγκριση αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων και προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν. 4308/2015
2. Απαλλαγή της διοικούσας επιτροπής από κάθε ευθύνη για το έτος 2017
3. Έγκριση ετησίου σχεδίου δράσης 2018
Διανομή κερδών έτους χρήσης 2017 ύψους 1716,67 για διεύρυνση παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης ως ο νόμος 4430/2016 ΦΕΚ 205 Α ορίζει

Share Μοιράσου το