Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ. καλούνται σε συνεδρίαση την 16-11-2018, 18:00, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. Μητροπόλεως 8 Β Καβάλα με θέματα:
Θέμα 1ο Ανανέωση μισθωτηρίου συμβολαίου γραφείου 1ου ορόφου επί της Μητροπόλεως 8 Β Καβάλα, ιδιοκτησίας Κίμων Παπαδόπουλου διάρκειας ενός έτους
Θέμα 2ο Ορισμός του Προέδρου Καφετζόπουλου Λεωνίδα να συνεργασθεί στη διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες με την ΑΜΚΕ Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης και ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέμα 3ο Συνεργασία με Ενεργειακή όπως ανάλογο θέμα

Για την Δ.Ε.
Λεωνίδας Καφετζόπουλος
Πρόεδρος Δ.Ε.

Share Μοιράσου το