Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Ε.

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ την 21 Απριλίου 2017 και ώρα 16.00 στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ, Μητροπόλεως 8β σε συνέλευση

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι

Θέμα 1ο: Μετάβαση το μήνα Ιούνιο 2017 του Προέδρου Καφετζόπουλου Λεωνίδα στο υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα για ενημέρωση σχετικά με την πορεία τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας σε ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφελείας.

Καφετζόπουλος Λεωνίδας

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Share Μοιράσου το