Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Συνέλευση

Tην Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, η ΣΥΝΑΛΛΗΖΑ  Κοιν.Σ.Επ. καλεί τα μέλη της σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της (Μιλτιάδου 45, 12243 Αιγάλεω), στις 14:30.

Θέματα
1. Έγκριση ή μη αποτελεσμάτων χρήσης 2018
2. Έγκριση ή μη απολογισμού 2018 και ετησίου σχεδίου δράσης 2019    3. Σύνθεση νέας Δ.Ε.

Η Πρόεδρος της ΔΕ

Share Μοιράσου το