Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Κοιν.Σ.Επ. Δικαίωμα

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. «Δικαίωμα» προσκαλεί τα μέλη σε ετήσια Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του συνεταιρισμού, που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Θεμιστοκλέους αρ. 42, στις 03/10/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 πμ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι:

  1. Εκλογές για την ανάδειξη Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Απολογισμός Δράσεων ΔΕ 2020 φυσικό & οικονομικό αντικείμενο
  3. Έγκριση Απολογισμού Δράσεων 2020 φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
  4. Απαλλαγή των μελών της ΔΕ από κάθε ευθύνη για τη λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ το 2020
  5. Προγραμματισμός Παρουσίαση σχεδιασμού δράσεων 2021
  6. Διανομή Κερδών στα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. που είναι εργαζόμενοι

Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών της ΓΣ στις 03/10/2021, η νέα σύγκληση της ΓΣ ορίζεται για τις 10/10/2021, ημέρα Κυριακή, στον ίδιο τόπο και κατά τον ίδιο χρόνο.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλλονται για τη πρόληψη της πανδημίας συστήνεται σε όλα τα μέλη να προσέλθουν με ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, γάντια) και να τηρήσουν τις δέουσες αποστάσεις.

 

Για την Διοικούσα Επιτροπή

της Κοιν.Σ.Επ. Δικαίωμα

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

 

Ανάργυρος Δημόπουλος

Share Μοιράσου το