Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση

Η ΔΕ της Κοιν.Σ.Επ. "Δικαίωμα" προσκαλεί τα μέλη της σε ετήσια Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 20/07/2019 και ώρα 18:00 μ.μ. στο γραφείο του συνεταιρισμού Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι:

Τροποποίηση λεκτικού καταστατικού ως προς τη νέα διεύθυνση του συνεταιρισμού

Απολογισμός Δράσεων ΔΕ φυσικό & οικονομικό αντικείμενο

Έγκριση Απολογισμού Δράσεων 2018 φυσικό και οικονομικό αντικείμενο

Απαλλαγή των μελών της ΔΕ από κάθε ευθύνη για τη λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ το 2018

Προγραμματισμός Παρουσίαση σχεδιασμού δράσεων 2019

Διανομή Κερδών στα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. που είναι εργαζόμενοι

Εγγραφή νέων μελών στο συνεταιρισμό

Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών της ΓΣ στις 20/07/2019, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27/07/2019 στην έδρα του συνεταιρισμού, την ίδια ώρα. 

Share Μοιράσου το