Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Κόρινθος, 01 Απριλίου 2020

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση προς όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020, και ώρα 19:00, στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ., στα Εξαμίλια με θέματα:

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2019 μετά της έκθεσης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής και μη διανομή κερδών λόγω ζημιών
  2. Απαλλαγή της Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019
  3. Προγραμματισμός Δράσεων για το 2020
  4. Απόφαση για διάλυση της Κοιν.Σ.Επ.

Για την Κοιν.Σ.Επ. «Πολυχώρος Πεντεσκούφοι»

 

 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Μαλαμαδάκης Γεώργιος

Share Μοιράσου το