Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018  και ώρα 21:00, τα μέλη της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης συλλογικής και κοινωνικής Ωφέλειας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ACTION PLUS» καλούνται στην έδρα του Συνεταιρισμού σε έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τα άρθρα 13 επ. του καταστατικού του συνεταιρισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1ο Θέμα : Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2ο Θέμα : Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Καταστατικού

 

Η Πρόεδρος της Δ.Ε. Άννα Κονιωτάκη

 

Share Μοιράσου το