Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση

Μεσσήνη, 16/3/2018

Θέμα: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΡΕΚΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ σε ΤακτικήΓενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:30 μμ, στα γραφεία της ΚΟΙΝΣΕΠ, Λεωφ.Μπούκας Μεσσήνη

Θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι:

1ο Έγκριση ή μη, αποχώρησης μέλους της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΡΕΚΤΗΣ " το οποίο έχει αιτηθεί την αποχώρηση του (Παναγιωτόπουλος Νικόλαος) και  σχετική τροποποίηση του καταστατικού.
2ο  Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2017 της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΡΕΚΤΗΣ"
3ο ’Ενημέρωση για την πορεία των δράσεων της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΡΕΚΤΗΣ " για το έτος 2017.
4ο  Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού  για το έτος 2017 της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΡΕΚΤΗΣ"
5ο Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2018 της  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΡΕΚΤΗΣ"

 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Πανόπουλος Κων/νος

Share Μοιράσου το