Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

H Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝΣΕΠ Agrodiaetus Nephohiptamenos (Αγροδίαιτος Νεφοϊπτάμενος) καλεί τα μέλη της σε έκτακτη Γενική Σευνέλευση, μετά την έγκριση τροποποίησης / μετάπτωση του καταστατικού της, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Μαίου 2018 και ώρα 16.00 στην έδρα της ΚΟΙΝΣΕΠ, επί της οδού Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου 70, Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εκλογή Νέας Διοικούσας Επιτροπής.

Share Μοιράσου το