ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ".

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ".

Δήμος Παγγαίου 23/03/2017

Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γ.Σ της Κοιν.σ.επ "Δασικό χωριό Παγγαίου"

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ", η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2017 και ημέρα Τρίτη στις 20:00 μ.μ στην πρώην έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Βενιζέλου 33 στην Ελευθερούπολη, του Δήμου Παγγαίου. 

Θέματα ημερησίας διάταξης:

Έγκριση ή μη, διαγραφής μελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ" τα οποία έχουν αιτηθεί διαγραφής.
Έγκριση ή μη, εγγραφής νέων μελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ" τα οποία έχουν αιτηθεί εγγραφής.
Ενημέρωση για την πορεία των δράσεων της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ" για το έτος 2016.
Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2016 της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ"
Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2016 της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ"
Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2017 της  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ"
Ενημέρωση για την Τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016 της  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ"
Έγκριση ή μη, Απαλλαγής από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής της  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ"
Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής της  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ."ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ"
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.                                                          Ο Γραμματέας της Δ.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ                                               ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Share Μοιράσου το