ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ TOY ΕΤΟΥΣ 2017

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ TOY ΕΤΟΥΣ 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Χανίων 22, Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα

Τηλ./Φαξ: 2510-211063/4, e-mail: [email protected]

Καβάλα, 20 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣ: Μέλη του ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ TOY ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του καταστατικού, σας καλούν σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

 1. Έγκριση διαγραφής μελών από τον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, τα οποία έχουν αιτηθεί διαγραφής.
 2.  Έγκριση εγγραφής νέων μελών στον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, τα οποία έχουν αιτηθεί εγγραφής.
 3. Ενημέρωση/Εκθέσεις από το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο για την πορεία των δράσεων, το Φυσικό και το Οικονομικό Αντικείμενο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας για το έτος 2016.
 4. Ενημέρωση/Εκθέσεις από το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο για το Κεφάλαιο, τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Οικονομικό Απολογισμό του 2016 του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.
 5. Έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και των Εκθέσεων του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβούλιο για το Φυσικό και το Οικονομικό Αντικείμενο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας για το έτος 2016.
 6. Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία του έργου «Σχολικά Γεύματα» (2017) του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.
 7. Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας» (2017) στα ΠΕΔΥ ΕΟΠΥΥ της Π.Α.Μ.Θ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.
 8. Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία του έργου «Χρηματοδότηση Υπουργείο Υγείας» (2017) του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.
 9. Έγκριση της μεταφοράς της έδρας του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας από το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Καβάλας (Χανίων 22, Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα) στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας (Άγιος Σίλας, 65500, Καβάλα).
 10. Έγκριση της εγγραφής του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΠΟΚΟΙΣΠΕ) και πληρωμή εγγραφής και συνδρομής.
 11. Συζήτηση για νέες προτάσεις και νέες δράσεις του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας με προτεραιότητα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες και Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
 12. Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για το ετήσιο Σχέδιο Δραστηριοτήτων και τον Προϋπολογισμό του 2017 του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.
 13. Έγκριση του Ετήσιου Προγραμματισμού Δράσεων και του Προϋπολογισμού για το έτος 2017 του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Share Μοιράσου το