ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Δ.Ε.  της ΜΑΔΕΡΙ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ καλεί τα μέλη στις 28/03/20 στην Ετήσια Τακτική συνέλευση της κοιν.σ.επ., ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, στην οδό Τιμ. Βάσσου 6, Ρέθυμνο με κύρια θέματα συζήτησης:

  1. Έγκριση ή μη απολογισμού προηγούμενου έτους .
  2. Έγκριση ή μη ισολογισμού και απαλλαγή των μελών της Διοικούσας επιτροπής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης .
  3. Έγκριση ή μη ετήσιου προγραμματισμού δραστηριοτήτων .
Share Μοιράσου το