ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΑΝΑπτυξη ΒΙΩΣΙμη - Δομή Υποστήριξης Τοπικής Ισότιμης Κοινωνικής Αειφορίας με διακριτικό τίτλο Κοιν.Σ.Επ. ΑΝΑ.ΒΙΩΣΙ. - Δ.Υ.Τ.Ι.Κ.Α., σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 μμ, στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ., Βελεστίνου 3, 12131 Περιστέρι.

Θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι:

1ο Έγκριση αποχωρήσεων και εγγραφών νέων  μελών  και  σχετική τροποποίηση του καταστατικού.
2ο  Έγκριση Απολογισμών Διοικητικού και Οικονομικού καθώς και Ισολογισμού και Προϋπολογισμού.
3ο ’Ενημέρωση πεπραγμένων και σχεδιασμός επόμενων κινήσεων.
4ο  Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων για το έτος 2020 της  Κοιν.Σ.Επ. ΑΝΑ.ΒΙΩΣΙ. - Δ.Υ.Τ.Ι.Κ.Α.

Η Πρόεδρος Δ.Ε

Σοφία Βεντούρα

Share Μοιράσου το