ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

                                                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

                                                                                                                      Ηράκλειο  30/01/2019

 Ο Διαχειριστής  του Συνεταιρισμού Εργαζομένων  Πολιτιστικές Δικτυώσεις  με αριθμό  Μητρώου 000028004101,  προσκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγ 4 του καταστατικού. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  στις 09 / 02 / 2019,  ημέρα  Σάββατο   και ώρα  10: 00, στα γραφεία  του συνεταιρισμού  Ερυθραίας 11 Ηράκλειο Κρήτης   με τα  εξής  θέματα:

1.            Τροποποίηση καταστατικού

2.            Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2018

3.            Διαχειριστικός  Απολογισμός 2018 

4.            Προγραμματισμός Δράσεων 2019

5.            Διανομή κερδών

 

 Ο  Διαχειριστής 

Γιώργος Νιργιανάκης

 

Share Μοιράσου το