ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Παρασκευή 5  Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00, τα μέλη της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ACTION PLUS» καλούνται στην έδρα του Συνεταιρισμού σε τακτική Γενική Συνέλευση κατά τα άρθρα 13 επ. του καταστατικού του συνεταιρισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1ο Θέμα : Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2ο Θέμα : Εκλογή μελών Διοικούσας Επιτροπής

Κατά την συνεδρίαση λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη διάδοσης του COVID-19 (αποστάσεις - μάσκα - αερισμός) ώστε να είναι δυνατή η δια ζώσης συζήτηση και μυστική ψηφοφορία.

Η πρόεδρος ΔΕ - Άννα Κονιωτάκη

Η γραμματέας ΔΕ - Δέσποινα Ντούρου

 

Share Μοιράσου το